Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ROWEROWY RAJD STULECIA

19 maja (sobota) w godz. 10.00-13.00 organizujemy sportową imprezę z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli – Rowerowy Rajd Stulecia. Mali i duzi wyruszą w 18 – kilometrową trasę, by po półtoragodzinnej jeździe dotrzeć nad Jezioro Czarne, a tam aktywnie wypocząć w WakeParku oraz zjeść smaczną grochówkę z kotła.
Uwaga! Wszystkich uczestników obowiązują barwy narodowe (mile widziane białe lub czerwone koszulki) dla upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Informacje szczegółowe:

  1. Zbiórka na placu między ulicą Kaliską a Kruszyńską (tam gdzie zwykle rozkłada się cyrk), bliżej Kruszyńskiej – godz. 9.30. 
  2. Powrót ok. godz. 13.00. Wracamy również na plac, gdzie odbyła się poranna zbiórka. 
  3. Długość trasy rowerowej – ok.18 km. 
  4. W rajdzie może wziąć udział każdy uczeń klas 0-VII, z tym, że uczniowie z klas 0-III muszą zapisywać się z dorosłym opiekunem (rodzice, dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo). 
  5. Na mecie przy Jeziorze Czarnym piknik – grochówka z kotła, konkursy i zabawy dla dorosłych i dzieci. 
  6. Zapisy (uczniów, rodziców i nauczycieli) do 11 maja 2018r. do godz. 14.00 u p. Andrzeja Karczewskiego lub p. Marii Muras. 
  7. Uczniowie klas I-III biorący udział w rajdzie będą mieli prawo zrezygnowania z rajdu na każdym etapie. 
  8. Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany wyrazić zgodę na postanowienia regulaminu rajdu, a także uzyskać zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w tej imprezie.
  9. Regulamin można pobrać z naszej strony lub w sekretariacie. Wypełniony formularz należy oddać do piątku 11 maja.

Sprawdź także...