Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

RELIGIA – PODRĘCZNIKI  I   ĆWICZENIA  NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022

RELIGIA – PODRĘCZNIKI  I   ĆWICZENIA  NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022

WYDAWNICTWO „JEDNOŚĆ”  KIELCE

N O W E:

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY I- IV W SZKOLE PODSTAWOWEJ
ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z JEZUSEM AZ-1-01/18

KLASA II PODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY  II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tytuł podręcznika: „Odkrywam królestwo Boże”.

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY V- VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ
PRZEZ PRAWDĘ, PIĘKNO I DOBRO ZDOBYWAMY ŚWIĘTOŚĆ AZ-2-02/20

KLASA VIPODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY  VI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”.

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE „O” I PRZEDSZKOLU TAK dla Jezusa: AZ – 0-01/20 z dnia 28.01.2020

„O”  I   PRZEDSZKOLEPODRĘCZNIK DO RELIGII DLA DZIECKA SZEŚIO-LETNIEGO

Tytuł podręcznika: „Tak! Jezus mnie kocha” Nr AZ- 04-01/20- KI- 1- 20

Autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak.

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY I- IV W SZKOLE PODSTAWOWEJ
ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z JEZUSEM AZ-1-01/18

KLASA IPODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY  I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tytuł podręcznika: „Poznaję Boży świat”.

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak.

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY III W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W RODZINIE DZIECI BOŻYCH AZ-1-01/12

KLASA IIIPODRĘCZNIK  I  ZESZYT ĆWICZEŃ DO RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Tytuł podręcznika: „Jezus jest z nami” Nr AZ- 13- 01/ 12- KI- 4/ 13

Autorzy:  Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak.

KLASA IVPODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY  IV  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tytuł podręcznika: „Miejsce pełne BOGActw” Nr AZ- 21- 02/ 12- KI- 1/ 12

Autorzy:  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY V- VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ
PRZEZ PRAWDĘ, PIĘKNO I DOBRO ZDOBYWAMY ŚWIĘTOŚĆ AZ-2-02/20

KLASA VPODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY  V  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”.

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII KLASY VII i VIII  W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Program: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin nr AZ- 3- 01/ 13

KLASA VIIPODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tytuł podręcznika: „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” Nr AZ- 31- 01/ 13- KI- 3/ 13

Autorzy:  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska.

KLASA VIIIPODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tytuł podręcznika: „Błogosławieni, którzy ufają Bogu” Nr AZ- 32- 01/ 13- KI- 4/ 14

Autorzy:  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska.

Sprawdź także...