Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024

REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Od 1 marca br. rozpoczynamy rekrutację do klas I na rok szkolny 2022/2023.

 1. Zapisy do wszystkich klas I w roku szkolnym 2022/23 odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnie (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputerów). W roku szkolnym 2022/23 dysponujemy 90 miejscami w klasach I (kl. Ia integracyjna- 15 miejsc, kl. Ib ogólnodostępna – 25 miejsc, kl. Ic sportowa – 25 miejsc, kl. Id ogólnodostępna – 25 miejsc).
 2. Rekrutacja odbywa się na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: DZ. U. 2021r., poz. 1082):

Uchwały Nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek;

– Zarzadzenie nr 15-2022Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2022r.pdf w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

 1. Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

uchwała nr XXX-54-2017.pdf

 1. Ustalone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Zarządzenie nr 14/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2021r. (*.pdf)

 1. Oferta wszystkich szkół, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie (strona będzie aktywna od 1 marca 2022 roku!!!):

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek/

 1. Terminarz naboru:

– DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

 • od 1 marca do 8 marca 2022r. – składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły – ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ
 • Zgłoszenie należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły.
 • w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki zgłoszeń o przyjęcie do szkoły będą dostępne w sekretariacie SP 20;

– DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

 • od 9 do 25 marca 2022 r. – zapisy do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły (składanie Wniosku kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów), formularze na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek/ (elektroniczne formularze będą dostępne od 09.03.2022); druk formularza należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru!!!
 • w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki wniosków o przyjęcie do szkoły będą dostępne w sekretariacie SP 20;
 • od 1 do 8 kwietnia 2022 r. rozpocznie się podpisywanie przez rodziców deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia; niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 1. Dokumenty do pobrania:

1) ZGLOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ.pdf   

2)Wniosek_kandydata2.pdf

Oświadczenie o miejscu uczeszczania rodzenstwa kandydata do wybranej szkoly podstawowej.pdf           

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata.pdf

Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoly osoby wspierajacej rodzicow w opiece nad kandydatem.pdf

Oświadczenie o miejscu zatrudnienia.pdf

4) Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjecia do klasy I.pdf

5) Poradnik dla rodzica.pdf

 

Szanowni Państwo!

Proszę pamiętać, aby wypełnić wszystkie rubryki umieszczone w Zgłoszeniu do szkoły obwodowej lub Wniosku kandydata oraz umieść podpisy obojga rodziców.

Sprawdź także...