Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

RAJD ROWEROWY

anwil wespol744px POL Włocławek COA.svg19 maja (piątek) w godz. 14.00-17.30 organizujemy sportową imprezę dla uczniów i ich rodziców – Rajd Rowerowy. Impreza zostanie zorganizowana w ramach realizacji dwóch projektów: W trampkach przez Włocławek – rzeki i jeziora – zajęcia pozalekcyjne sfinansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka oraz Zdrowo i aktywnie wyruszamy w świat – organizacja zajęć pozalekcyjnych sfinansowanego z grantu Urzędu Miasta Włocławek.

Informacje szczegółowe:

1. Zbiórka przed szkołą – godz. 13.45.

2. Długość trasy rowerowej – ok.18 km.

3. W rajdzie może wziąć udział każdy uczeń klas 0-VI, z tym, że uczniowie z klas 0-III muszą zapisywać się z dorosłym opiekunem (rodzice, dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo).

4. Na mecie przy Jeziorze Czarnym piknik – grochówka z kotła, konkursy dla dorosłych i dzieci: Spływ Wisłą, Złów złotą rybkę, Przelewanie wody, Gigantyczne bańki mydlane, konkurs dla rodziców na ,,Najlepszego cukiernika Dwudziestki”, wystawa fotograficzna ukazująca piękno włocławskich rzek i jezior.

5. Zapisy (uczniów, rodziców i nauczycieli) do 12 maja 2017r. do godz. 14.00 u p. Marka Obieleckiego.

6. Uczniowie klas I-III biorący udział w rajdzie będą mieli prawo zrezygnowania z rajdu na każdym etapie.

7. Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany wyrazić zgodę na postanowienia regulaminu rajdu, a także uzyskać zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w tej imprezie.

8. Regulamin można pobrać z naszej strony lub w sekretariacie. Wypełniony formularz należy oddać do piątku 12 maja lub w przypadku osób z zewnątrz w dniu rajdu.

Sprawdź także...