Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

RAJD ROWEROWY

Projekt grantowy
„Młodzi, sprawni, świadomi
– recepta na zdrowie” – zajęcia pozalekcyjne

W ramach tego projektu 27 maja (piątek) w godz. 10.00-13.00 organizujemy sportową imprezę dla uczniów i ich rodziców – Rajd Rowerowy.

  

  

 Informacje szczegółowe:

  1. Zbiórka przed szkołą – godz. 9.30.
  2. Długość trasy rowerowej – ok.15 km.
  3. Limitowana liczba uczestników – uczniów – max. 105 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Liczba nauczycieli opiekunów – min. 14 osób.
  5. W rajdzie może wziąć udział każdy uczeń klas 0-VI, z tym, że uczniowie z klas 0-III muszą zapisywać się z dorosłym opiekunem (rodzice, dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo).
  6. Na mecie przy Jeziorze Czarnym piknik – grochówka z kotła.
  7. Zapisy (uczniów, rodziców i nauczycieli) do 19 maja 2016r. do godz. 14.00 u p. Wioletty Wojciechowskiej.
  8. Uczniowie klas I-III biorący udział w rajdzie będą mieli prawo zrezygnowania z rajdu na każdym etapie.
  9. Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany wyrazić zgodę na postanowienia regulaminu rajdu, a także uzyskać zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w tej imprezie.
  10. Regulamin można pobrać z naszej strony lub od wychowawców. Wypełniony formularz należy oddać do poniedziałku 23 maja.

 

Sprawdź także...