Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

PRYMUS POMORZA I KUJAW

Szanowni Państwo;
uprzejmie informuję o trwającym naborze stypendystów do projektu PRYMUS POMORZA I KUJAW na rok szkolny 2017/2018.
Stypendia dla uczniów klas VII szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych.

Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 3.000 zł (nieopodatkowane).
Liczba stypendiów do przyznania: 1500.
Termin przyjmowania wniosków: do 30 września 2017r.

Kandydat do stypendium na rok szkolny 2017/2018 musi spełnić łącznie poniższe warunki:

1) w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza do klasy 7 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej, liceum, technikum, szkoły branżowej lub zasadniczej szkoły zawodowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

2) w roku szkolnym 2016/2017 otrzymał promocję do następnej klasy bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;

3) uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych (2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017) tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w WYKAZIE stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu;

4) uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

Szczegółowe informacje:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI – DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń;
na stronie www.prymus.kujawsko-pomorskie.pl , (podstrony: „Dokumenty do pobrania” oraz „Aktualności”)
i pod nr telefonu: 883 326 609, 784 995 076, 668 506 961.

z poważaniem

Piotr Nadolny
koordynator projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sprawdź także...