Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

PROJEKTY MATEMATYCZNE W ZSP NR 1

{multithumb}W tym roku komisja konkursowa V edycji ogólnopolskiego programu grantowego mPotęga wybrała z 598 zgłoszeń 185 projektów matematycznych w dwóch kategoriach konkursowych. Wśród tych projektów znalazły się 2, które będą realizowane od września do grudnia 2018 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku.

To kolejna edycja Potęgi, w której ZSP1 otrzymał dofinansowanie na realizację działań popularyzujących matematykę i pokazujących niestandardowe podejście do tej nauki.

Realizacja dofinansowanych projektów tym razem ma ukazać wszechobecność matematyki w naszym życiu. Uczniowie poprzez zabawę i podejmowane działania dowiedzą się, w jakich dziedzinach życia matematyka jest niezbędna i jak ją praktycznie wykorzystać. Spotkania warsztatowe, wycieczki, konkursy będą dotyczyły codziennych sytuacji, w których potrzebna jest wiedza matematyczna. Mamy nadzieję, że pokazanie matematyki w kreatywny, atrakcyjny sposób będzie impulsem do wprowadzenia uczniów w przyjazny świat matematyki i logiki oraz zachęcenie ich do pogłębiania i rozwijania swoich umiejętności matematycznych.

W klasach 4-6 odbędą się 4 cykle zajęć warsztatowych, których tematyka będzie obejmować praktyczne zastosowanie wiedzy matematycznej zdobywanej na lekcjach w szkole. Uczniowie będą mogli m.in. doskonalić przeliczanie miar, planować budżet analizując dane dotyczące cen i wybór najkorzystniejszej oferty, nauczą się planować swoją przyszłość wykorzystując oferty różnych produktów finansowych.

W klasach 7-8 projekt zakłada aktywny udział młodzieży w przygotowaniu i realizacji działań na rzecz jego bezpośrednich odbiorców. Uczniowie przygotują m.in. przedstawienie o tematyce matematycznej, stworzą filmiki edukacyjne „Matematyka wokół nas” ukazujące praktyczne zastosowanie wiedzy matematycznej oraz będą szukali niestandardowych rozwiązań wyzwań np. mierzenie boiska i wyznaczenie jego pola bez użycia standardowych przyrządów mierniczych.

Granty uzyskało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „Wespół”.

mt_gallery: Projekty matematyczne w ZSP nr 1

Sprawdź także...