Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

PROJEKT GRANTOWY – GLOTTODYDAKTYKA

Projekt grantowy 
„Glottodydaktyka – najlepszy sposób na czytanie i pisanie
– zajęcia terapeutyczne”

Dnia 24 marca 2017 r. rozpoczynamy realizację projektu grantowego współfinansowanego ze środków Fundacji „ANWIL dla Włocławka”. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem metody prof. B. Racławskiego – glottodydaktyki. Do udziału w projekcie będą zaproszeni uczniowie obecnych klas pierwszych którzy – w porozumieniu z rodzicami – wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych. O przyjęciu do grupy terapeutycznej będą decydować: opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wskazane w niej specyficzne potrzeby edukacyjne ucznia, opinia wychowawcy klasy, bieżące wyniki w nauce i występujące specyficzne trudności.

{multithumb}

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu.

Certyfikat benecyfienta

Sprawdź także...