Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

PROJEKT BEZ SŁÓW

W ramach projektu pt. ” Bez słów – wspieramy komunikacje osób niemówiących w OSI Włocławek”, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, zostało zrealizowane  w formie zdalnej zadanie „Superwizje /obserwator w ramach szkolenia z zakresu efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „sprawdź jak się porozumiewam”- alternatywne sposoby porozumienia się dzieci niepełnosprawnych”. Szkoleniem objęto grupę i wytypowanych  pięciu nauczycieli ze szkół objętych projektem: Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 20 i z Zespołu Szkół nr 3 z Włocławka. Na ostatnim spotkaniu podsumowano szkolenie z projektu, którego ostatni etap odbywał się w formie zdalnej. Pani dr Magdalena  Grycman  przeprowadziła  cykl szkoleń  dla grupy nauczycieli z trzech szkół, a nastepnie dla wybranej piątki serie zajęć superwizyjnych. 

Projekt „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Sprawdź także...