Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

PÓŁKOLONIE ZIMOWE!!!

W dniach od 30 stycznia do 10 lutego 2017 roku będą organizowane w naszej szkole półkolonie zimowe.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.00- 13.00. Koszt pobytu dziecka wynosi 50 zł pełnopłatne i 10 zł z dofinansowaniem MOPR. O przyjęciu będzie decydowała liczba uzyskanych punktów według poniższych kryteriów:

  

  1. pierwszeństwo dzieci w wieku 6-9 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku – 10 pkt.
  2. pierwszeństwo dzieci w wieku 10-13 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku – 10 pkt.
  3. pierwszeństwo dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących (zał. 1: pisemne oświadczenie rodzica) – 5 pkt.
  4. pierwszeństwo dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 3 pkt.
  5. pierwszeństwo dzieci, których rodzice pracują zawodowo (zał. 2: zaświadczenie o zatrudnieniu) – 3 pkt.

Zostaną utworzone 2 grupy: jedna 15 – osobowa dla dzieci w wieku 6-9 lat i jedna 20 – osobowa dla dzieci w wieku 10-13 lat. Nabór trwa od 3 do 19 stycznia 2017 r. Karty kwalifikacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego lub ze strony szkoły. Opłatę za pobyt dziecka należy wnieść po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej i ustaleniu list uczestników półkolonii, w dniach 23.01-27.01.2017 r. w gabinecie pedagoga.

pdf Regulamin naboru

 

pdf Karta kwalifikacyjna

  

pdf Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów

  

Sprawdź także...