Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW KONKURSU „KOLĘDUJE TOBIE MOJE SERCE”

Za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność serdecznie dziękujemy:
– Pani Agacie Smykowskiej – dyrektorowi oddziału Banku Zachodniego WBK
– Właścicielom „Piekarni Południe” 
– Pani Danucie Michalskiej – opiekunowi „Małego Samorządu” 
– Pani Justynie Rutkowskiej – opiekunowi „Dużego Samorządu” 
– Paniom Ewie Pyli i Ewie Witwickiej – opiekunom SKO
oraz wszystkim pozostałym, którzy pragnęli pozostać anonimowi.
Dzięki Państwu możliwe było przeprowadzenie Międzyświetlicowego konkursu kolęd i pastorałek oraz zorganizowanie poczęstunku i zakupienie nagród dla uczestników.
Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

Organizatorzy konkursu:
Emilia Fabiszewska
Lidia Wysocka

Sprawdź także...