Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

PODZIĘKOWANIA

21marca obchodziliśmy w naszej szkole 
Dzień Zespołu Downa, inaczej dzień Kolorowej Skarpetki. Akcja odbyła się głòwnie zdalnie. Uczniowie i nauczyciele wraz ze swoimi rodzinami solidaryzowali się z tego dnia z osobami z Zespołem Downa zakładając kolorowe skarpetki, a klasy młodsze  wykonały piękne prace plastyczne.
 
Data nie jest przypadkowa, liczby 3 i 21 symbolizują trzecie, „nadprogramowe” ramię w dwudziestym pierwszym chromosomie, którego obecność stanowi główną przyczynę tej wady genetycznej. Nazwa zespołu Downa, inaczej określanego trisomią 21. chromosomu, pochodzi od nazwiska brytyjskiego lekarza Johna Langdona Downa, który to jako pierwszy go opisał.
 
Światowy Dzień Zespołu Downa jest świętem ustanowionym w 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Down Syndrome International (DSI), mając na celu budowanie świadomości na temat tego, czym jest Zespół Downa, a także tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych.
 
 Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.
 
Organizatorzy dziękują społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku za aktywny udział w wydarzeniu.
 
 
 
 

Sprawdź także...