Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Podsumowanie akcji charytatywnej Serce dla Błażeja

{multithumb}Dziś podsumowaliśmy akcję charytatywną Serce dla Błażeja. Pan dyrektor
Marek Wódecki wręczył mamie chłopca symboliczny czek, a Błażejowi słodkie
serduszko. Udało się zebrać kwotę 4800 złotych. Pieniądze te zostaną
przeznaczone na leczenie i rehabilitację chłopca. Dziękuję całej społeczności
szkolnej oraz wszystkim hojnym ofiarodawcom za otwarte umysły, serca i
portfele. Dzięki przekazanym na sprzedaż przedmiotom oraz atrakcjom, a także
wrzuconym do puszek środkom udało się zebrać tę kwotę. Wyrazy
wdzięczności kieruję także do wszystkich osób, które bezpośrednio pomogły w
realizacji przedsięwzięcia, szczególnie do p. dyr. Wioletty Wojciechowskiej
oraz grupy Wespół – Aniołkowy: p. Małgorzaty Chmieleckiej, p. Ilony Dykiert,
p. Anny Jastrzębowskiej, p. Edyty Humięckiej, a także do pani woźnej Emilii
Czapskiej oraz Zespołu pedagogów z p. Ewą Żelazek na czele.

 mt_gallery:2020-2021/blazej

Sprawdź także...