Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA Z RELIGII – 2020/2021

WYDAWNICTWO „JEDNOŚĆ”  KIELCE

 „O”  I   PRZEDSZKOLEPODRĘCZNIK DO RELIGII DLA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO
Tytuł podręcznika
: „Tak! Jezus mnie kocha”
Autorzy: E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek

KLASA IPODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY  I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Tytuł podręcznika: „Poznaję Boży świat”.
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

KLASA II- PODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Tytuł podręcznika:
Idziemy do Jezusa”.
Autorzy:  Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak.

KLASA III- PODRĘCZNIK  I  ZESZYT ĆWICZEŃ DO RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Tytuł podręcznika: „ Jezus jest z nami”.
Autorzy:  Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak.

KLASA IVPODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY  IV  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Tytuł podręcznika: „ Miejsce pełne BOGActw”.
Autorzy:  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

KLASA V  – PODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY  V  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”.
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

KLASA VI- PODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Tytuł podręcznika:
„ Tajemnice BOGAtego życia”.
Autorzy:  Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak, E. Parszewska.

KLASA VII- PODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Tytuł podręcznika: „ Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”.
Autorzy:  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska.

KLASA VIII- PODRĘCZNIK DO RELIGII DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Tytuł podręcznika: „ Błogosławieni, którzy ufają Bogu”.
Autorzy:  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska.

W KLASACH  IV- VIII TYLKO PODRĘCZNIKI BEZ ZESZYTÓW ĆWICZEŃ.

Sprawdź także...