Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Płatności za obiady

DRODZY RODZICE!!!

 

Opłata za obiady szkolne w miesiącu październiku wynosi :

 19 dni x 3,50 gr = 66,50 gr.

 Od 01.10.2021r wpłaty będzie można dokonać na konto :

 PKO B.P.   86 1020 5170 0000 1702 0154 6506

 W tytule wpłaty imię, nazwisko ucznia oraz klasa do której uczęszcza z dopiskiem obiady SP 20 .

Kwota wpłaty jak podano bez zaokrągleń !!!

Wpłaty należy dokonać do 15-tego października.

Po tym terminie wpłaty tylko osobiście u pani Intendent.

Osoby, które mają odliczenia ( nieobecność dziecka, wyjścia klasowe ) za miesiąc wrzesień 2021 proszone są o kontakt z  p. Intendent w celu ustalenia kwoty należnej po odliczeniu. Rodzice, którzy nie posiadają możliwości wpłaty na konto mogą wpłacać należność u pani Intendent po wcześniejszym powiadomieniu.

 Prosimy o terminowe wpłaty.

Aktualne menu w zakładce. 

 

Sprawdź także...