Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Płatności za obiady styczeń 2023

DRODZY RODZICE!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu Styczniu wynosi: 95,00zł.

19 x 5,00 zł = 95,00 zł.

WPŁATA NA KONTO:

PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506

 Najpóźniej do 15-tego każdego miesiąca.

W tytule: imię, nazwisko, klasa, obiady SP20.

Prosimy o terminowe wpłaty w związku z rozliczeniem roku kalendarzowego.

Pani intendent przyjmuje płatności osobiście w dni:

09.01.2023 g. 8.00 – 10.00

10.01.2023 g. 7.00 – 9.00

 

 

 

 

Sprawdź także...