Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Płatności za obiady wrzesień 2023

DRODZY RODZICE!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu Wrześniu wynosi: 75,00zł. 15dni x 5,00 zł = 75,00 zł.

Przypominamy, iż należy najpierw złożyć zgłoszenie na obiady u Pani intendent lub przy dyżurce szkolnej.
WPŁATA NA KONTO:
PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506
Najpóźniej do 15-tego każdego miesiąca.

W tytule: imię, nazwisko, klasa, obiady SP20.
Pani intendent przyjmuje płatności osobiście w dniach:
18.09.2023 g. 8.00 – 10.00
19.09.2023 g. 7.00 – 9.00

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !!!

Sprawdź także...