Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Płatności obiady luty 2024

DRODZY RODZICE!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu Lutym wynosi: 55,00zł.
11dni x 5,00 zł = 55,00 zł.
WPŁATA NA KONTO:
PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506
Najpóźniej do 15 lutego 2024r.
W tytule: imię, nazwisko, klasa, obiady SP20.
Z powodu nieobecności Pani intendent nie ma
możliwości wpłaty gotówkowej.

                                                                      PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !!!

Sprawdź także...