Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Płatność za obiady!

DRODZY RODZICE!!!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu styczniu wynosi :

6 dni x 3,50 gr = 21,00 gr.

Wpłaty można dokonać na konto :

PKO B.P.   86 1020 5170 0000 1702 0154 6506

W tytule wpłaty imię, nazwisko ucznia oraz klasa do której uczęszcza z dopiskiem obiady SP 20 .

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 14.01.2022!!!

Płatność u Intendenta w dniach:

10.01.2022   godz. 7.00 – 9.00

11.01.2022             14.00 – 16.00

12.01.2022               7.00 – 9.00

Prosimy o terminowe wpłaty !!!

Sprawdź także...