Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Płatność za obiady w miesiącu lutym

images{multithumb}

DRODZY RODZICE!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu Lutym wynosi: 60,00zł.

12 x 5,00 zł = 60,00 zł.

WPŁATA NA KONTO:

PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506

 Najpóźniej do 15-tego każdego miesiąca. 

W tytule: imię, nazwisko, klasa, obiady SP20.

Prosimy o terminowe wpłaty w związku z rozliczeniem roku kalendarzowego.

Pani intendent przyjmuje płatności osobiście w dni:

14.02.2023 g. 8.00 – 10.00

15.02.2023 g. 7.00 – 9.00

Sprawdź także...