Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY I INFORMACJE

DRODZY RODZICE!!!

Płatność za obiady w miesiącu wrześniu wynoszą 49,00 zł.
Osoby, które nie zdążyły jeszcze wpłacić należności mogą
tego dokonać przy dyżurce szkolnej u Intendenta w dniu
15 września – w godz. 7.00 – 9.00 oraz 14.00 – 16.00
16 września – w godz. 7.00 – 9.00 oraz 14.00 – 16.00
Rodzice którzy nie będą mogli dokonać płatności w
wyznaczonym terminie, mogą pozostawić należność w
opisanej kopercie na dyżurce szkolnej.
Prosimy o terminowe wpłaty!

Aktualne menu znajduje się w zakładce „JADŁOSPIS”

ogłoszenie dla rodziców

przerwy obiadowe dla uczniów

Sprawdź także...