Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

OPŁATY ZA OBIADY

DRODZY RODZICE!!!

Płatności za obiady szkolne proszę wpłacać na numer konta:

PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506  od 10 do 18 września 2020r. Kwota za miesiąc wrzesień:

13 dni x 3,30gr = 42,90 gr.  W tytule: obiady SP 20 imię, nazwisko dziecka oraz klasa do której uczęszcza.

Na obiady zostały przyjęte dzieci, których podania wrzucone były do urny najpóźniej do dnia 08.09.2020. Reszta podań rozpatrywana będzie w miesiącu październiku 2020r. Rodzice tych dzieci zostaną o tym poinformowani telefonicznie przez intendenta.

Sprawdź także...