Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Opłaty za obiady w miesiącu styczniu

Obraz znaleziony dla: Stołówka Grafika

 

DRODZY RODZICE!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu Styczniu wynosi: 105,00zł.

21dni x 5,00 zł = 105,00 zł.

WPŁATA NA KONTO:

PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506

Najpóźniej do 15 stycznia 2024r.

W tytule: imię, nazwisko, klasa, obiady SP20.

Z powodu nieobecności Pani intendent nie ma możliwości wpłaty gotówkowej.

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !!!  

Sprawdź także...