Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Opłaty za obiady w miesiącu listopadzie

{multithumb}

DRODZY RODZICE!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu LISTOPADZIE wynosi: 80,00zł.

20dni x 4,00zł = 80,00zł

GRUDZIEŃ 64,00 zł.

16 x 4,00 zł = 64,00 zł.

WPŁATA NA KONTO:

PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506

Najpóźniej do 15 – tego dnia każdego miesiąca.

W tytule: imię, nazwisko, klasa, obiady SP20.

Osoby z nieobecnościami proszone są o kontakt z Panią intendent w celu ustalenia kwoty do wpłaty.

Pani intendent przyjmuję również wpłaty osobiście w dniach :

07.11.2022 – g. 08.00 – 10.00

08.11.2022- g. 07.00 – 09.00

09.11.2022 – g. 08.00 – 10.00

Prosimy o terminowe wpłaty!!!

Sprawdź także...