Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Opłaty za obiady i jadłospis – marzec

DRODZY RODZICE!!!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu MARCU 2022 wynosi 80,50gr. 23 dni x 3,50 = 80,50 gr.

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe:

 PKO B.P. SA 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506 do 15.03.2022.

PRZYPOMINAMY!!!

Według regulaminu:

Uczeń, który nie uiści wpłaty za obiady szkolne w terminie nie zostanie wpuszczony na stołówkę szkolną, a w kolejnym miesiącu kalendarzowym może zostać skreślony z listy obiadowej.

Płatności u Intendenta:

03.03.2022 – godz. 8.00 – 10.00

04.03.2022 – godz. 07.00 – 9.00 oraz 13.00 – 16.00  

W związku z licznymi nieobecnościami dzieci, spowodowanymi kwarantannami oraz nauką zdalną pani Intendent prosi o kontakt rodziców  w celu ustalenia kwot po odliczeniach.

DRODZY RODZICE!!!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu MARCU 2022 wynosi 80,50gr. 23 dni x 3,50 = 80,50 gr.

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe:

 PKO B.P. SA 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506

do 15.03.2022.

PRZYPOMINAMY!!!

Według regulaminu:

Uczeń, który nie uiści wpłaty za obiady szkolne w terminie nie zostanie wpuszczony na stołówkę szkolną, a w kolejnym miesiącu kalendarzowym może zostać skreślony z listy obiadowej.

Płatności u Intendenta:

03.03.2022 – godz. 8.00 – 10.00

04.03.2022 – godz. 07.00 – 9.00 oraz 13.00 – 16.00  

W związku z licznymi nieobecnościami dzieci, spowodowanymi kwarantannami oraz nauką zdalną pani Intendent prosi o kontakt rodziców  w celu ustalenia kwot po odliczeniach.

jadłospis_28.02.2022_-11.03.2022.pdf

 INFORMACJA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W ZAKŁADCE STOŁÓWKA !

Sprawdź także...