Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu 2022

DRODZY RODZICE!

Obiady szkolne wydawane będą od 12 września 2022r.

Koszt obiadu wynosi 4,00zł x ilość dni w miesiącu kalendarzowym.

Za miesiąc wrzesień opłata wynosi 60,00zł.

15dni x 4,00zł = 60,00zł.

Wpłat należy dokonywać od 05 września na numer konta bankowego:

PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506

 Najpóźniej do 15 – tego dnia każdego miesiąca.

Pani intendent przyjmuję również wpłaty osobiście w dniach :

06 września g. 08.00 – 10.00

07 września g. 07.00 – 09.00

Prosimy o terminowe wpłaty!!!

 

Sprawdź także...