Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Opłata za obiady w miesiącu październiku 2022

DRODZY RODZICE!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu październiku
wynosi: 76,00zł.
19dni x 4,00zł = 76,00zł.
Wpłat należy dokonywać od 03 października na numer
konta bankowego:
PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506
Najpóźniej do 15 – tego dnia każdego miesiąca.
W tytule: imię, nazwisko, klasa, obiady SP20.
Osoby z nieobecnościami za wrzesień proszone są o
kontakt z Panią intendent w celu ustalenia kwoty do
wpłaty.
Pani intendent przyjmuję również wpłaty osobiście w
dniach :
05.10.2022 – g. 08.00 – 10.00
06.10.2022- g. 07.00 – 09.00
07.10.2022 – g. 08.00 – 10.00
Prosimy o terminowe wpłaty!!!

Sprawdź także...