Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Opłata za obiady październik 2023

DRODZY RODZICE!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu Październiku wynosi: 110,00zł.
22dni x 5,00 zł = 110,00 zł.

WPŁATA NA KONTO:
PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506
Najpóźniej do 15-tego każdego miesiąca.
W tytule: imię, nazwisko, klasa, obiady SP20.
Pani intendent przyjmuje płatności osobiście w dniach:
09.10.2023 g. 8.00 – 10.00
10.10.2023 g. 7.00 – 9.00

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !!!

Sprawdź także...