Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

OPŁATA ZA OBIADY – LUTY

{multithumb}Opłata za obiady w miesiącu Lutym wynosi 49,50 zł ( 15 dni x 3,30zł).
Wpłat należy dokonać u p. Intendentki wszatni w dniach: 10,12 luty od godz. 7.00 – 10.00
11,13 luty od godz. 13.30 – 16.00. Proszę o terminowe wpłaty najpóźniej do 15 każdego miesiąca.

Po terminie płatności
dzieci nie będą wpuszczane na stołówkę.

Sprawdź także...