Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Opłata za obiady

DRODZY RODZICE!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu CZERWCU wynosi: 65,00zł. 13 dni x 5,00 zł = 65,00 zł.

WPŁATA NA KONTO:
PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506
Najpóźniej do 15-TEGO każdego miesiąca. W tytule: imię, nazwisko, klasa, obiady SP20.

Pani intendent przyjmuje płatności osobiście w dniach:
05.06.2024 g. 8.00 – 10.00
06.06.2024 g. 8.00 – 10.00
12.06.2024 g. 7.00 – 9.00

W ZWIĄZKU Z KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE ROZLICZENIE!!!

Sprawdź także...