Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Opieka zdrowotna

GABINET PROFILAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ
Lekarz stomatolog – Małgorzata Lebiedzińska

Wtorek – 8.00 – 14.00

Lekarz stomatolog – Anna Lebiedzińska

Środa – 9.30 – 15.30

Higienistka stomatologiczna – Lidia Napora

Poniedziałek – 8.00 – 14.00
Wtorek – 8.00 – 14.00
Środa – 8.00 – 14.00
Czwartek – 8.00 – 14.00
Piątek – 8.00 – 14.00

GABINET PROFILAKTYKI I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ
Mariola Adriańczyk – higienistka szkolna

Poniedziałek – 8.00 – 15.30
Wtorek – 8.00 – 15.30
Środa – 8.00 – 15.30
Czwartek – 8.00 – 15.30
Piątek – 8.00 – 15.30

Sprawdź także...