Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Matematyczne (O)pole”

                      W tym roku szkolnym nasza szkoła kolejny raz bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Matematyczne (O)pole”, którego organizatorem   jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej.  Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Celem konkursu oprócz popularyzacji matematyki i ukazywanie jej obecności w życiu codziennym jest również propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, rozbudzanie twórczej inwencji oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego     myślenia.

 Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje matematykę i plastykę/sztukę.

Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

  1. etap I – szkolny,
  2. etap II
  3. etap III – finał ogólnopolski.

Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej  na temat „Matematyczne (O)pole”.

Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracęna płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej),  w formacie A4 lub A3.

Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

Etap szkolny kończy się wyłonieniem najlepszej pracy w każdej kategorii w wyniku posiedzenia powołanej komisji. Prace należy dostarczyć do szkolnego koordynatora konkursu – pani Marzeny Sobieraj-Prajzendanc do sali 104 A w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia. Zainteresowane osoby zgłaszają się do koordynatora po metryczkę do swojej pracy.

Sprawdź także...