Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Ogłoszenie – wpłaty za obiady

DRODZY RODZICE!!!

W związku z powrotem klas 5-8 na zajęcia stacjonarne z dniem 21.02.2022 kwota do wpłaty za obiady dla tych klas za miesiąc luty wynosi 21,00 zł.

Proszę o wpłatę do 18.02.2022 .

Osoby , które mają odliczenia jeszcze z miesiąca stycznia proszone są o kontakt z Panią Intendent.

Prosimy o terminowe wpłaty. Przypominamy, że osoby, które w terminie nie opłacą należności zostaną skreślone z listy obiadowej.

Sprawdź także...