Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodziców w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku ul. Wojska Polskiego 27

UWAGA!

Zapisy wyłącznie telefoniczne (54/232 59 18).

Na rozmowę prosimy o przybycie jedynie rodzica. Tylko w szczególnych przypadkach (np. zagrożenia życia) dziecko powinno uczestniczyć w rozmowie. Prosimy także pamiętać o konieczności podania nr PESEL dziecka.

 

DYŻURY w zespole ds. pomocy RODZINIE:

Poniedziałek

12.00 – 14.00  Ewa Marek  (gab. 114)
14.00 – 16.00  Aneta Sokołowska (gab. 108/5)

Wtorek

13.00 – 15.00 Edyta Fałkowska (gab. 5)

Środa

13.00 – 15.00 Joanna Krzemińska-Czajka (gab. 108)

Czwartek

8.00 – 10.00 Agnieszka Cieślak (gab. 10)
10.00 – 12.00 Grażyna Cudna (gab. 114)

Piątek

9.00 – 11.00 Marzena Kruk (gab. 106/108)
12.30 – 14.30  Dorota Bukowska (gab. 10)

  

Od października bieżącego roku 2020/2021 r.  zwiększamy liczbę dyżurów konsultacyjnych. Dodatkowe dyżury w tabeli poniżej. 

Wtorek

8.00 – 10.00  Grażyna Cudna (gab. 114/112)
10.00 – 12.00  Aneta Sokołowska (gab. 5)

Środa

8.00 – 10.00 Ewa Marek (gab. 114)

Sprawdź także...