Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Odpis 1,5% podatku za rok 2023.

Dziękujemy za przekazanie podatku w za rok 2022 i zachęcamy Państwa do udziału w akcji odpisu 1,5% od podatku także w tym roku. działając wspólnie dla dobra NASZEJ placówki oświatowej.

Informujemy również, że oprócz prowadzenia akcji odpisu 1,5% podatku istnieje możliwość korzystania  z innych form pozyskiwania środków na rzecz placówek oświatowych.  Poniżej przykłady tych możliwości:

 

  1. Wolontariusze szkół i Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole mogą organizować zbiórki publiczne w danej miejscowości, na uroczystościach szkolnych, w Dniu Patrona Szkoły, na zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych, uroczystościach z okazji rozpoczęciai zakończenia roku szkolnego, itp. Środki zebrane na zbiórkach powinny zostać przeprowadzone przez konto pożytku publicznego. W związku z tym placówka oświatowa realizująca zbiórkę, zobowiązana jest przekazać pełną kwotę zebranych środków pieniężnych na nasze konto pożytku publicznego nr: 25 1160 2202 0000 0000 2951 6387, z którego Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, niezwłocznie przekaże na konto szkoły zebrane środki w formie darowizny.
  2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą przekazać na cele pożytku publicznego dla szkoły za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole darowiznę w wysokości do 6% od osiągniętego dochodu (zgodnie z art. 26 pkt. 1 ust. 9 ustawy      o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia 26.07.1991 oraz z późn. zm.)
  3.  Osoby prawne mogą również przekazać na cele pożytku publicznego dla szkoły za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole darowiznę w wysokości do 10%   od osiągniętego dochodu (art.18, pkt. 1, ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych).

https://sp20.zsp1.pl/wp-content/uploads/2024/01/SKM_C25824012212220.pdf

Sprawdź także...