Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ODDZIAŁ „O” W WORD I STRAŻY POŻARNEJ

{multithumb}W ramach akcji bezpieczne wakacje dzieci z oddziału zerowego brały udział w zajęciach w Straży Pożarnej i WORD-dzie. Poznały zasady bezpiecznego zachowania się na drodze w mieście i poza terenem zabudowanym. Rozwiązywały quiz prawidłowych zachowań . Na placu manewrowym zamieniając się w pojazdy, policjantów i przechodniów poznały znaki drogowe i przepisy. Będąc w straży pożarnej poznały tajniki zawodu ratownik- strażak.Dzieci dowiedziały się, że oprócz gaszenia pożaru, strażak wyjeżdża do wypadków drogowych, powodzi, katastrof.Uczniowie oglądali samochody biorące udział w akcji jak i ich wyposażenie.Na podsumowaniu akcji dzieci uczestniczyły w pogadance ” Bezpieczna droga” . Rozwiązywały krzyżówki, odgrywały scenki , omawiały miejsca i sytuacje w których nie wolno wchodzić na jezdnię. Rozmawialiśmy na temat bezpiecznej jazdy samochodem w foteliku i pasach dorośli.

 mt_gallery: Oddział "O" w WORD i Straży Pożarnej

Sprawdź także...