Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ODBIÓR WYNIKÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Dyrektor SP 20 w ZSP nr 1 we Włocławku zaprasza UCZNIÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 9 lipca 2021 roku: 
godz. 8.30 – klasa 8A
godz. 9.00 – klasa 8B
godz. 9.30 – klasa 8C
godz. 10.00 – klasa 8D
 
 
 
 

Sprawdź także...