Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

OBIADY W MARCU

Opłata za obiady w miesiącu marcu  wynosi 58,80 zł (21 dni x 2,80zł).
Wpłat należy dokonać u p. Intendentki w szatni w dniach:
4, 6 marzec w godz.: 07.00 – 10.00
5 marzec w godz.: 13.00 – 16.00
Proszę o terminowe wpłaty najpóźniej do 15 każdego miesiąca. Po terminie płatności dzieci nie będą wpuszczane na stołówkę.

   

    

Sprawdź także...