Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

OBIADY W CZERWCU

Opłata za obiady w miesiącu czerwcu wynosi 39,20 zł ( 14 dni x 2,80zł).
Wpłat należy dokonać u p. Intendentki w pokoju 102 obok stołówki w dniach:
4, 5 czerwca w godz.: 08.00-10.00,
6 czerwca w godz.: 13.00-16.00.
Ostateczny termin płatności 12.06.2018. Proszę o terminowe wpłaty.

   

    

Sprawdź także...