Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

NABÓR DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dokumenty zgłoszenia ucznia do świetlicy należy składać do 2 września. Druki można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce – Świetlica → Dokumenty lub 31 sierpnia i 1 września w godz. 9.00 – 11.00 w holu głównym, a także w godz. 8.00 – 15.00 na dyżurce przy wejściu głównym do szkoły.
* Informujemy, że świetlica czynna jest w godzinach 6.50 – 16.30 i sprawuje opiekę nad ucznami klas I –III, których oboje rodzice pracują.
* Dzieci przyprowadzane przez rodziców o godz. 6.50 są odbierane z szatni przez wychowawców świetlicy. W późniejszym czasie uczniowie przychodzą do świetlicy samodzielnie, sami też schodzą do wyjścia.

* Dzieci opuszczają świetlicę na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów lub po rozmowie telefonicznej.

WAŻNE:
Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego.
Uczniowie klas I we wrześniu są przyprowadzani do świetlicy przez rodziców, przez nich również są odbierani.

Sprawdź także...