Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

NABÓR DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 Dokumenty zgłoszenia ucznia do świetlicy należy składać do 3 września. Druki można pobrać ze strony internetowej szkoły (w zakładce – „Świetlica → Dokumenty”) lub 1 września w godzinach 9.00 – 11.00 w holu głównym, a także w dniach kolejnych na dyżurce przy wejściu głównym do szkoły.      Informujemy, że świetlica czynna jest w godzinach 6.50 – 16.30 i sprawuje opiekę nad ucznami klas I – III, których  rodzice pracują.

Sprawdź także...