Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

{multithumb}NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rusza nabór do oddziałów przedszkolnych w naszym zespole. Zapisy do wszystkich przedszkoli/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera).
W roku szkolnym 2020/2021 dysponujemy 100 miejsc w PP nr 6 oraz 50 miejscami w oddziale przedszkolnym w SP 20.

Oferta wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie:

wloclawek.przedszkola.vnabor.pl 

Terminarz naboru:

  • DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
  • od 2 marca do 9 marca 2020r. w szkole będą przyjmowane wnioski dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, tzw. Krata potwierdzenia kontynuacji;
  • • kartę należy pobrać, wypełnić ręcznie i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza;
  • • kartę można pobrać z PP 6, sekretariatu szkolnego SP 20 bądź ze strony:

www.wloclawek.przedszkola.vnabor.pl

2) USTALONE ZOSTAŁY TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Zarządzenie Nr 12/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020r. (pdf)  

3) DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

  • od 10 do 24 marca 2020 r. rozpoczyna się nowy nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego, formularze na stronie wloclawek.przedszkola.vnabor.pl (elektroniczne formularze będą dostępne od 10.03.2020);
  • • w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki wniosków o przyjęcie do przedszkola można pobrać z PP 6 oraz sekretariatu szkolnego SP 20;
    • Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała Nr XXX/53/2017 (*.pdf)

Dokumenty do pobrania:

1) Karta potwierdzenia kontynuacji (*.pdf)

2) Formularz rekrutacyjny (*.pdf)

 3) Rekrutacja do przedszkoli (pdf)

4) Dodatkowe oświadczenia:

Wielodzietność rodziny kandydata (dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego)

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego)

Opieka w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie korzystanie z 3 posiłków (dotyczy przedszkola)

Potwierdzenie woli – przedszkole i oddział 0 (pdf)

W przypadku zatrudnienia obojga rodziców należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy rekrutacji do przedszkola).

Sprawdź także...