Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rusza nabór do oddziałów przedszkolnych w naszej placówce. Zapisy do wszystkich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2024/25 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera).
W roku szkolnym 2024/2025 dysponujemy 100 miejsc w PP nr 6 oraz 20 miejscami w oddziale zerowym zorganizowanym w SP 20 (oddział integracyjny).

Oferta wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie:

nabór kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek

1) DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

od 1 marca do 8 marca 2024r. w szkole będą przyjmowane wnioski dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, tzw. Karta potwierdzenia kontynuacji

• kartę należy pobrać, wypełnić ręcznie i złożyć w przedszkolu/oddziale zerowym, do którego dziecko obecnie uczęszcza;

• kartę można będzie pobrać od 29 lutego 2024 roku z PP 6, sekretariatu szkolnego SP 20 bądź ze strony nabór kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek

2) USTALONE ZOSTAŁY TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Harmonogram naboru

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2024

3) DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE ZEROWYM W SZKOLE

od 11 do 29 marca 2024 r. rozpoczyna się nowy nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Elektroniczne formularze będą dostępne od 11.03.2024r.

nabór kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek  

Formularz rekrutacyjny

druk formularza należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru!!!

w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki wniosków  o przyjęcie do przedszkola można pobrać z PP 6  oraz sekretariatu szkolnego SP 20;

• Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała nr XXX-53-2017

od 9 do 19 kwietnia 2023 r. rozpocznie się podpisywanie przez rodziców deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia; niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

Dokumenty do pobrania:

1. Karta potwierdzenia kontunuacji

2. Formularz rekrutacyjny

3. Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia do przedszkola

4. Poradnik kandydata

5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

7. Oświadczenie o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin

W przypadku zatrudnienia obojga rodziców należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy rekrutacji do przedszkola).

Szanowni Państwo!

Proszę pamiętać, aby wypełnić wszystkie rubryki umieszczone w Karcie potwierdzenia kontynuacji lub Formularzu rekrutacyjnym oraz umieść podpisy obojga rodziców.

Sprawdź także...