Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rusza nabór do oddziałów przedszkolnych w naszym zespole. Zapisy do wszystkich przedszkoli/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera). W roku szkolnym 2022/2023 dysponujemy 100 miejsc w PP nr 6 oraz 20 miejscami w oddziale zerowym zorganizowanym w SP 20 (oddział integracyjny). Oferta wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie (strona będzie aktywna od 1 marca 2022 roku!!!): https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek

 Terminarz naboru:
1) DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
• od 1 marca do 8 marca 2022r. w szkole będą przyjmowane wnioski dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, tzw. Krata potwierdzenia kontynuacji;
• kartę należy pobrać, wypełnić ręcznie i złożyć w przedszkolu/oddziale zerowym, do którego dziecko obecnie uczęszcza;
• kartę można pobrać z PP 6, sekretariatu szkolnego SP 20 bądź ze strony (strona będzie aktywna od 1 marca 2022 roku!!!): https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek
2) USTALONE ZOSTAŁY TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
3) DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM od 9 do 25 marca 2022 r. rozpoczyna się nowy nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego, formularze na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek (elektroniczne formularze będą dostępne od 09.03.2022); druk formularza należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru!!!
• w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki wniosków o przyjęcie do przedszkola można pobrać z PP 6 oraz sekretariatu szkolnego SP 20;
• Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.
• od 1 do 8 kwietnia 2022 r. rozpocznie się podpisywanie przez rodziców deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia; niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
Dokumenty do pobrania:

1. Karta_potwierdzenia_kontunuacji.pdf

2. Wniosek_kandydata.pdf– dostępny od 9 marca

3. Poradnik_kandydata.pdf

4. Dodatkowe oświadczenia:
Oświadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata.pdf– (dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego)
 

Sprawdź także...