Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

nabórRusza nabór do oddziałów przedszkolnych w naszej placówce. Zapisy do wszystkich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2023/24 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera).
W roku szkolnym 2023/2024 dysponujemy 100 miejsc w PP nr 6 oraz 20 miejscami w oddziale zerowym zorganizowanym w SP 20 (oddział integracyjny).

Oferta wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie :

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek (strona będzie aktywna od 1 marca 2023 roku!!!)

Terminarz naboru:

 • DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
 •  od 1 marca do 8 marca 2023r. w szkole będą przyjmowane wnioski dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, tzw. Krata potwierdzenia kontynuacji;
 •  kartę należy pobrać, wypełnić ręcznie i złożyć w przedszkolu/oddziale zerowym, do którego dziecko obecnie uczęszcza;
 •  kartę można będzie pobrać od 28 lutego 2023 roku z PP 6, sekretariatu szkolnego SP 20 bądź ze strony:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek (strona będzie aktywna od 1 marca 2023 roku!!!)

2) USTALONE ZOSTAŁY TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Załacznik do Zarządzenia nr 10-2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2023r.pdf   

3) DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE ZEROWYM W SZKOLE

 •  od 9 do 24 marca 2023 r. rozpoczyna się nowy nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego, formularze na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek (elektroniczne formularze będą dostępne od 09.03.2023); druk formularza należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru!!!
 •  w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki wniosków
  o przyjęcie do przedszkola można pobrać z PP 6 oraz sekretariatu szkolnego SP 20;
 •  Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Uchwała nr XXX-53-2017.pdf

 •  od 3 do 14 kwietnia 2023 r. rozpocznie się podpisywanie przez rodziców deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia; niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją
  z miejsca w placówce.

Dokumenty do pobrania:

1) Karta potwierdzenia kontynuacji

2) Wniosek dla kandydata

3) Deklaracja woli

4) Informator dla kandydata

5) Dodatkowe oświadczenia:

–  Wielodzietność rodziny kandydata (dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego)

–  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego)

– Opieka w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie korzystanie z 3 posiłków (dotyczy przedszkola)

W przypadku zatrudnienia obojga rodziców należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy rekrutacji do przedszkola).

Szanowni Państwo!

Proszę pamiętać, aby wypełnić wszystkie rubryki umieszczone w Karcie potwierdzenia kontynuacji lub Wniosku dla kandydata oraz umieść podpisy obojga rodziców.

 

 

Sprawdź także...