Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

MŁODZI, SPRAWNI, ŚWIADOMI – RECEPTA NA ZDROWIE

{multithumb}Projekt grantowy
„Młodzi, sprawni, świadomi – recepta na zdrowie” – zajęcia pozalekcyjne

W ramach projektu zorganizowaliśmy do tej pory następujące spotkania: z pracownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, z higienistką, ze stomatologiem. Zajęcia warsztatowe poświęcone były zdrowemu odżywianiu. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi składnikami pokarmowymi, właściwą dla ich wieku dietą, zaburzeniami odżywiania, chorobami spowodowanymi złymi nawykami żywieniowymi. Dzieci wzięły też udział w zajęciach fitness, które miały zachęcić je do aktywności fizycznej jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu.

Dla dorosłych przedstawicieli społeczności szkolnej zorganizowaliśmy spotkanie z trenerem personalnym, podczas którego promowaliśmy aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.

W czasie zajęć terenowych przeprowadzonych na terenie włocławskich osiedli uczniowie uczestniczący w projekcie zbierali informacje niezbędne do tworzenia mapy sklepów ze „zdrową żywnością”.

Odbyła się także wycieczka do Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Dzięki niej dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat sposobu produkcji produktów mlecznych, ich właściwego przechowywania i wpływu na zdrowie człowieka.

Zorganizowaliśmy także wycieczkę do Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dzieci poznały tam technologie związane z pozyskiwaniem i uzdatnianiem wody pitnej we Włocławku.

Odbył się również konkurs plastyczny na plakat promujący zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. Wzięło w nim udział dwudziestu pięciu chętnych uczniów z klas III –VI. Wystawa prac konkursowych towarzyszyła uroczystości otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy SP20.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dotychczasowych zajęć.

 mt_gallery: „Młodzi, sprawni, świadomi – recepta na zdrowie” – zajęcia pozalekcyjne

Beneficjent konkursu grantowego:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „Wespół”
ul. Gałczyńskiego 9a, 87-800 Włocławek; wespol20@gmail.com
  

Sprawdź także...