Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI

15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Z radością włączyliśmy się do kujawsko-pomorskiej akcji.
Z tej okazji 13.10.2016 roku uczniowie klasy IIA, IA uczestniczyli w spotkaniu, którego hasło przewodnie brzmiało „Ja nie widzę Ciebie – Ty zobacz mnie”. Celem akcji było kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji, empatii, a także przygotowanie dzieci do właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku.
Podczas zajęć dzieci poznały zasady właściwego zachowania się wobec osób niewidomych i słabo widzących. Poprzez zabawę mogły „doświadczyć” z jakimi problemami, trudnościami osoby te borykają się na co dzień. Uczniowie klasy IIA zredagowali list i wykonali laurki które zostały wysłane do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.
Dzień ten świętowali też uczniowie uczęszczający na zajęcia rewalidacyjne. Zajęciom przyświecały słowa Antoine de Saint-Exupe’ry: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Podczas zabawy dzieci kształciły myślenie, uwagę, wyobraźnię, pamięć, wyczucie manualne, zmysł kinestetyczny. Szczególne znaczenie miały gry i zabawy dla dzieci niewidomych i słabo widzących kształcące orientację przestrzenną oraz sprawność ruchową, niezbędną dla ich dobrego, normalnego samopoczucia wśród widzących i ułatwiającą właściwy stosunek otoczenia do nich samych.
Zobacz galerię zdjęć.

Zajęcia zorganizowały i przeprowadziły
p. Jolanta Machnowska
p. Zdzisława Morawska
p. Dorota Siedlecka
p. Iwona Majek
p. Lidia Wysocka

Sprawdź także...