Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI

{multithumb}Po raz kolejny z wielką radością włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Z tej okazji 10.10.2017r. uczniowie sześciu klas trzecich wzięli udział w spotkaniu, którego hasło przewodnie brzmiało „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Celem akcji było kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji, empatii, a także przygotowanie dzieci do właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku.

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami właściwego zachowania się wobec osób niewidomych i słabo widzących. Z zaciekawieniem oglądali prezentowane przez nauczycieli filmy. Na zakończenie spotkania uczniowie utworzyli „ŁAŃCUCH POMOCNYCH DŁONI” – wycięte z kolorowego papieru dłonie, podpisane własnym imieniem.

Dzień ten świętowali też uczniowie uczęszczający na zajęcia rewalidacyjne. W ramach zajęć przeprowadzone zostały z nimi ćwiczenia w nowej sali integracji sensorycznej wyposażonej w sprzęt i pomoce służące do stymulacji systemu wzrokowego, słuchowego, węchowego oraz dotykowego.

Zadbano również o to, aby cała społeczność szkolna pamiętała o Międzynarodowym Dniu Białej Laski-święcie osób niewidomych i niedowidzących. W holu głównym szkoły przygotowano gazetkę tematyczną.

24.10.2017r. uczniowie klasy uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włocławku. Zajęcia odbywały się w dziale Książki Mówionej. Dzieci mogły zobaczyć książki napisane alfabetem Braille’a, czytniki-urządzenia umożliwiające słuchanie książki czytanej przez lektora, a także wczuć się w sytuację osoby niewidomej, pokonując tor przeszkód z zawiązanymi oczami i z pomocą białej laski. Były to dla nich nowe, wartościowe doświadczenia.

Uczniowie klas trzecich przygotowali laurki i napisali listy, które zostaną wysłane do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.

Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w akcji i przygotowanie laurek. 
Koordynatorzy akcji:
Iwona Majek
Lidia Wysocka

Zdjęcia w galerii.

Sprawdź także...