Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

MAMY TYTUŁ „MISTRZÓW KODOWANIA”!

Biorąc udział w całorocznych zmaganiach IV edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego na „Mistrzów Kodowania” Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Włocławku (SP 20 – op. Iwona Pawlak) znalazł się na liście szkół, które, go ukończyły. Konkurs został objęty prestiżowymi patronatami: Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Co trzeba było zrobić?

• Za zgodą dyrektora szkoły wypełnić formularz zgłoszeniowy.
• Nauczyciel/edukator musiał uczestniczyć w minimum 2 szkoleniach online (webinarach) i 1 stacjonarnym doskonalącym posiadane umiejętności programistyczne.
• Nauczyciel/edukator wraz z zespołem uczniowskim musiał uczestniczyć w minimum 1 akcji związanej z promocją programowania.
• Uczniowie uczestniczący w programie musieli ukończyć minimum jeden kurs z programowania.
Cieszymy się bardzo z osiągniętego wyniku. Czekamy na dyplom, który ma przyjść do szkoły w wakacje.

Sprawdź także...