Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

LIST MEN DO RODZICÓW

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców (*.pdf), z informacją o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.
Ministerstwo Edukacji Narodowej jest otwarte na pytania z Państwa strony. Zaprasza do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:
· tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
· tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
· tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.
Zachęcam także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl 

Sprawdź także...